Olimac DragoGT

NOVÝ LÍDR MEZI KUKUŘIČNÝMI ADAPTÉRYDRAGO_GT_logoŠipka BISO

Kukuřičný adaptér Olimac DragoGT je výsledkem technologické převahy špičkové továrny v procesu neustálého vývoje a polních zkoušek. Použité technologie na adaptéru Olimac DragoGT vám umožní dosáhnout vyšší výkonnosti, nižších ztrát zrna a vyšší kvality drcení. Kukuřičný adaptér je vybavený několika exkluzivními vlastnostmi, které byly patentovány. Následující dvě jsou klíčové:

 • SAMONASTAVITELNÉ ODPRUŽENÉ ODLAMOVACÍ BŘITY

 • DVOJITÉ DRCENÍ

Šipka BISOOLIMAC, TO JE PROCES NEUSTÁLÝCH INOVACÍ

Již více jak šedesát let společnost Olimac navrhuje a vyrábí sklizňovou techniku pouze na sklizeň kukuřice. Toto specifikum je ve světě unikátní a umožnilo naší společnosti se zaměřit na výzkum, vývoj a neustálé technologické inovace. Výsledek této práce  představuje řada adaptérů na kukuřici Drago, které jsou nasazeny na kukuřičných polích celého světa.

Šipka BISOAUTOMATICKÉ ODPRUŽENÉ ODLAMOVACÍ BŘITY

 • ODPRUŽENÉ ODLAMOVACÍ BŘITY

Odlamovací břity jsou vybaveny speciálním odpružením, schopným změkčit náraz klasů na tyto břity: klasy se oddělují jemněji, čímž se předchází ztrátě zrna mezi břity a klasy se díky tomu neodráží ven z adaptéru.

VÝHODY: Úplná sklizeň beze ztrát, vyšší produktivita práce.

OLIMAC_DRAGOGT_olamovaci_brity

 

OLIMAC_DRAGOGT_olamovaci_brity
 • SAMONASTAVOVACÍ ODLAMOVACÍ BŘITY

Odlamovací břity se otevírají a zavírají  automaticky, podle různé velikosti stonků, se kterými se potkají. Tato automatizace funguje nezávisle na každé řádkové jednotce. Obsluha mlátičky nemusí nic nastavovat.

VÝHODY: Úplná sklizeň beze ztrát, vyšší produktivita práce.

 • DELŠÍ ODLAMOVACÍ VÁLCE

Odlamovací válce jsou v porovnaní s běžnými kukuřičnými adaptéry delší, což umožňuje nižší rychlost otáčení. Proto se klas od rostliny oddělí jemněji.

VÝHODY: Stonek se dokonale utěsní a oddělí od klasu. Úplná sklizeň beze ztrát.

ODLAMOVACI_VALCE_OLIMAC

Šipka BISOPOROVNÁNÍ S KLASICKÝMI KUKUŘIČNÝMI ADAPTÉRY

              KLASICKÉ KUKUŘIČNÉ ADAPTÉRY                                                             OLIMAC DRAGO GT

 

Odlamovací břity bez odpružení

ODPRUŽENÉ ODLAMOVACÍ BŘITY OLIMAC

 

 

 

 

 

ODLAMOVACÍ BŘITY BEZ ODPRUŽENÍ

ODLAMOVACÍ BŘITY S ODPRUŽENÍM

Klasy tvrdě naráží na odlamovací břity a nešetrně se oddělují. VÝHODY: Odlamovací břity jsou vybaveny speciálním odpružením, které je schopné snížit náraz klasů. Díky tomu se klasy oddělí jemněji a nedochází ke ztrátě zrna ani k odražení klasu mimo adaptér.
   

PEVNÁ MEZERA ODLAMOVACÍCH BŘITŮ

AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ ODLAMOVACÍCH BŘITŮ

Nemění se a nepřizpůsobuje se různé velikosti stonků kukuřice. Může ho přednastavit pouze obsluha, ale během práce zůstává neměnný. PEVNÁ MEZERA ODLAMOVACÍCH BŘITŮ AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ ODLAMOVACÍCH BŘITŮ OLIMAC

Neustále se mění a přizpůsobuje se různé velikosti stonků kukuřice na každé řádkové jednotce samostatně.

VÝHODY: Sklizeň beze ztrát, stonky kukuřice jsou dokonale stlačeny, vyšší produktivita práce.

STANDARDNÍ ODLAMOVACÍ VÁLCE

PRODLOUŽENÉ ODLAMOVACÍ VÁLCE

standardní odlamovací válce Standardní rychlost otáčení. Nižší rychlost otáčení a z toho plynoucí nižší rychlost vtahování stonku.

VÝHODY: Šetrnější oddělení klasu od rostliny, sklizeň beze ztrát.

Prodloužené odlamovací válce Olimac

ZÁSAH ZE STRANY OBSLUHY MLÁTIČKY NENÍ U ADAPTÉRŮ OLIMAC ZAPOTŘEBÍ.

Šipka BISOEXTRA VELKÝ PRŮBĚŽNÝ ŠNEK A MENŠÍ PRACOVNÍ ÚHEL ADAPTÉRU

 • NADDIMENZOVANÝ PRŮBĚŽNÝ ŠNEK A KONSTRUKCE S NÍZKÝM PROFILEM

Adaptér DragoGT je vybaven velkým průběžným šnekem (Ø 500 mm, největší na trhu), který umožňuje vyšší pracovní rychlost při sklizni nižší a suché kukuřice bez rizika ucpání a ztrát zrna. Převodovka průběžného šneku má kola s čelním ozubením v olejové lázni a nevyžaduje údržbu. Vaše sklízecí mlátička bude pracovat na maximum. Boční aktivní děliče a nízká konstrukce umožňují kvalitní sklizeň i v případě nízkého nebo polehlého porostu.

500mm velký průběžný šnek olimac drago GT
Pracovní úhel 18° olimac drago GT

 

 • PRACOVNÍ ÚHEL POUHÝCH 18°

V pracovní poloze je úhel sekce řádku vůči zemi mnohem menší v porovnaní s mnoha jinými kukuřičnými adaptéry. Díky této vlastnosti sklizeň nízkých porostů nebude problémem. Mimochodem – malý úhel sekce řádku zabraňuje vyskakovaní klasů z adaptéru.

 • NASTAVITELNÉ PŘIPOJENÍ: ADAPTÉR DRAGO GT VŽDY PRACUJE PŘI 18°

Adaptér DragoGT si dokáže zachovat svou pracovní úhel 18° s libovolným typem a značkou sklízecí mlátičky, což je důležité pro sklizeň beze ztrát. Nastavitelné připojení adaptéru DragoGT umožňuje udržet tuto optimální pracovní polohu bez ohledu na rozměr kol sklízecí mlátičky.

Olimac Drago GT
Mechanický pohon průběžného šneku Olimac Drago GT Kvalitní mechanické díly OLIMAC100 % KVALITA

Všechny mechanické komponenty adaptéru DragoGT se kontrolují sofistikovanými měřicími přístroji, které kontrolují tolerance výroby. Díky tomuto systému je dosaženo vysoké kvality a tomu odpovídající životnosti kukuřičného adaptéru.

 

 

Šipka BISOUNIKÁTNÍ SVĚTOVÁ TECHNOLOGIE SCHOPNÁ ZARUČIT VYŠŠÍ VÝKON

 • PŘEVODOVKY Z LEHKÉ SLITINY

Společnost Olimac vyvinula díky své exkluzivní technologii převodovky z lehké slitiny: hmotnost stroje se snížila, zatím co se jeho robustnost zvýšila, tam kde je to potřeba, používá se slitina. Výjimečný výsledek, který může nabídnout pouze kukuřičný adaptér DragoGT.

Převodovka z lehké slitiny Olimac Drago
Hypoidní soukolí převodovek Olimac Drago GT
 • HYPOIDNÍ SOUKOLÍ: VYŠŠÍ VÝKON A MENŠÍ HLUK

Adaptér DragoGT je vybavený hypoidním soukolím automobilového původu (používá se například v diferenciálech), které umožňují úplný přenos výkonu a zaručují tišší převod v porovnaní s tradičními převody, které používají všechny ostatní značky kukuřičných adaptérů. Tyto dvě exkluzivní vlastnosti vám umožní udělat vaši práci produktivnější a méně namáhavou.

 • ČTYŘI SPOJKY NA KAŽDOU ŘÁDKOVOU JEDNOTKU

Klasické kukuřičné adaptéry mají pouze jednu spojku, která zasahuje při různých pohybech. V porovnaní s tím má adaptér DragoGT čtyři spojky na každý řádek. Tyto čtyři spojky mají rozdílné kalibrace, každou z nich dokonale vhodnou na konkrétní pohyb. To všechno garantuje vyšší výkon a bezpečnost.

Adaptér DragoGT má čtyři spojky na každý řádek
Dvojité drcení - Olimac Drago GT
 • DRCENÍ JE V POROVNÁNÍ S JINÝMI ADAPTÉRY JEMNĚJŠÍ

Světový unikát, adaptér DragoGT, je vybavený dvojitým drtičem. Nůžkový efekt: v každém řádku pracují čtyři nože. Dva z nich pracují na jedné straně, druhé dva na straně opačné, ale s opačnou rotací jako nůžky. Díky tomuto patentovanému zařízení se stonky rozseknou dvakrát a výsledek drcení je kratší, tím pádem jsou operace drcení jemnější a zlepšuje se rozklad plodiny v půdě.

 • NÍZKA SPOTŘEBA ENERGIE

Tento dvojitý drtič má nízkou spotřebu energie, rovnající se jednoduchému drtiči.

Drtič adaptéru Olimac Drago GT Porovnání drcení adaptéru Olimac Drago GT
Obyčejné kukuřičné adaptéry DragoGT s dvojitým drcením

 

Šipka BISOTŘI TYPY PŘEVODOVEK = NULOVÁ ÚDRŽBA

 • VNITŘNÍ PŘEVODOVKA S VÁLCOVÝMI PŘEVODY NA VYSOKÉ VÝKONY

Převodovka s vysokým výkonem. Nulová údržba, opětovné mazaní není vyžádáno. Úplná ochrana před nečistotami a cizími tělesy.

Adaptér DragoGT se 6 – 24 pevnými řádky a DragoGT s 9 – 18 se sklopnými řádky

Převodovka z lehké slitiny Olimac Drago
Vnitřní převodovka adaptéru Olimac Drago GT

 

 • VNITŘNÍ PŘEVODOVKA V OLEJOVÉ LÁZNI

Olejová lázeň převodů adaptérů Olimac Drago GTPřevodovka s vysokým výkonem. Nulová údržba, opětovné mazání není vyžadováno. Úplná ochrana před nečistotami a cizími tělesy.

Kukuřicný adaptér DragoGT se 6 – 8 sklopnými řádky

 • VNĚJŠÍ PŘEVODOVKA S ČELNÍMI PŘEVODY

Převodovka s vysokým výkonem. Nulová údržba, opětovné mazání není vyžádáno. Úplná ochrana před nečistotami a cizími tělesy. Ideální do kopcovitých oblastí.

Kukuřicný adaptér DragoGT se 6 – 8 sklopnými řádky

Vnější převodovka s čelním soukolím Olimac Drago GT

STRIŽNÉ ŠROUBY

3x DÉLE TRVAJÍCÍ NÁTĚR

Střižné pojistné šrouby na adaptéru Olimac Drago GT Až 3x déle trvající nátěr adaptéru Olimac Drago GT
V případě mimořádné zátěže chrání před poškozením sklízecí mlátičku a kukuřičný adaptér DragoGT střižné šrouby, které se nacházejí na hlavní převodovce. Továrna Olimac, která je plně automatizovaná a robotizovaná, zajišťuje životnost nátěru, která je až třikrát vyšší, než je průměr v tomto odvětví: je zaručen vynikající vzhled a delší životnost kukuřičného adaptéru DragoGT.

 

Šipka BISO4 AŽ 24 PEVNÝCH NEBO SKLOPLNÝCH ŘÁDKŮ

 • PŘIZPŮSOBENÍ Společnost Olimac má jedno oddělení určené na přizpůsobování kukuřičných adaptérů DragoGT. Tým specialistů vyvíjí a dolaďuje speciální konfigurace, aby uspokojil požadavky všech zákazníků.
 • VERZE Z NEREZOVÉ OCELI Na přání můžete mít svůj kukuřičný adaptér DragoGT s krytem z nerezové oceli.
 • DÁ SE SLOŽIT Z MÍSTA ŘIDIČE – Kukuřičný adaptér DragoGT je možné složit přímo z místa řidiče. Odlehčené břemeno spolu s dokonalou viditelností usnadňuje jízdu po pozemní komunikaci.
 • PODPORA A ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY Celosvětová síť autorizovaných servisních center společnosti Olimac zajišťuje kompetentní podporu a rychlou odezvu při řešení jakéhokoliv problému. Používaní originálních náhradních dílů Olimac vám zaručí bezpečnou sklizeň a delší životnost vašeho kukuřičného adaptéru DragoGT.

PEVNÝ ADAPTÉR

DRTIČ

Sklopný adaptér Olimac Drago GT ŘÁDKY ROZTEČ HMOTNOST JEDNODUCHÝ DVOJITÝ
4 od 70 do 100 1350 112 160
5 od 70 do 100 1 700 140 200
6 od 50 do 100 2 040 168 240
8 od 50 do 100 2 670 224 320
10 od 50 do 100 3 350 280 400
12 od 50 do 100 3 930 336 480
16 od 50 do 100 5 070 448 640
18 od 50 do 100 5 700 504 720
24 50 6 000 672 X

SKLOPNÝ ADAPTÉR

DRTIČ

Olimac Drago GT Olimac Drago GT ŘÁDKY ROZTEČ HMOTNOST JEDNODUCHÝ DVOJITÝ
6 od 70 do 100 2 500 168 240
7 od 70 do 100 2 750 196 280
8 od 50 do 100 3 010 224 320
9 od 50 do 100 3 420 252 360
10 od 50 do 100 3 750 280 400
12 od 50 do 100 4 340 336 480
16 od 50 do 100 5 760 448 640
18 50 6 400 504 X

 

Šipka BISOS ADAPTÉREM DRAGO GT DOSÁHNETE NOVÝCH CÍLŮ PRODUKTIVITY

 • KRÁSNÝ A ČISTÝ PRODUKT

Adaptér DragoGT dokáže dokonale oddělit klas od stonku díky svým exkluzivním funkcím, které umožňují sklízecí mlátičce produkovat čistější produkt.

Čistý produkt díky adaptéru Olimac Drago GT

 

24řádkový Olimac Drago GT

 

Šipka BISOPŘÍSLUŠENSTVÍ

 • SLUNEČNICOVÁ VÝBAVA

Slunečnicová výbava adaptéru Olimac Drago GT Slunečnicová výbava adaptéru Olimac Drago GT

 

gumová ouška na zachytávání klasů OLIMAC DRAGO GT výbava na stlačení stonků na ochranu pneumatik sklízecí mlátičky OLIMAC DRAGO GT
 • GUMOVÁ OUŠKA NA ZACHYTÁVÁNÍ KLASŮ, IDEÁLNÍ V KOPCOVITÉM TERÉNU NEBO PŘI ROZDÍLNOSTI VÝŠKY

 • VÝBAVA NA STLAČENÍ STONKŮ NA OCHRANU PNEUMATIK SKLÍZECÍ MLÁTIČKY

 

 • AUTOPILOT

 • AUTOMATICKÝ KOPÍROVACÍ SYSTÉM

Autopilot adaptéru Olimac Drago GT Automatický kopírovací systém adaptéru olimac Drago GT

 

osvětlený panel pro transport po pozemní komunikaci

 

 • OSVĚTLENÝ PANEL PRO TRANSPORT PO POZEMNÍ KOMUNIKACI

 

 

 

Olimac DragoGT

Šipka BISOČlánky k tomuto produktu:

Olimac Drago GT OLIMAC DRAGO GT – Nový lídr mezi kukuřičnými adaptéry

S novým adaptérem OLIMAC DRAGO GT posunete svou sklizeň kukuřice na zcela novou úroveň. Díky automatickým odlamovacím břitům s patentovaným tlumením nárazů zabraňuje adaptér ztrátám zrna…

více ZDE.

Olimac Drago GT with CASE IH Axial Flow ODPRUŽENÉ ODLAMOVACÍ BŘITY OLIMAC

Pěstitelé kukuřice chápou důležitou roli odlamovacích břitů pro zvýšení výnosu během sklizně. Univerzitní studie ukázaly, že mezery mezi odlamovacími břity jen o 3 mm širší než stonky by mohly vést k potenciální ztrátě výnosu 250 kg na hektar….

více ZDE.

Náhradní díly Olimac NÁHRADNÍ DÍLY OLIMAC – S námi můžete počítat

Zajišťujeme, aby všude tam, kde pracují stroje OLIMAC, byl k dispozici dostatečný počet náhradních dílů a vyškolený servisní personál. Jako autorizovaný servis se postaráme o váš sklízecí adaptér OLIMAC…

více ZDE.

 

Šipka BISOFotogalerie:

 

 

Šipka BISOVideo: